Revizija informacijskih sistemov

Uroš Vovk Jan 01, 2018

Dolgoletni PRIS in CISA certificirani strokonjaki izvajamo revizije informacijskih sistemov pri čemer upoštevamo veljavno zakonodajo in standarde revidiranja, sledimo uveljavljenim mednarodnim postopkom organizacije ISACA, upoštevamo mednarodno sprejete standarde organizacije ISO in dobre prakse. Sodelujemo z notranjimi revizorji pri zunanjem izvajanju notranje revizijskih pregledov informacijskega sistema.