predstavitev Archive

Revidiranje podatkovnih skladišč

Revidiranje podatkovnih skladišč

Nada Čotar Jun 23, 2020

Na rednem mesečnem izobraževanju Slovenskega  odseka ISACA dne 09.06.2010 z naslovom NEKATERE AKTUALNE TEME REVIDIRANJA IS je Iztok Jeras (CISA, PRIS) predstavil revidiranje podatkovnih skladišč.  Podatkovna skladišča so postala osnova za informacijsko podporo odločanju in posledično tudi digitalni preobrazbi podjetja do te mere,  da ustreznost delovanja podatkovnega skladišča z vsem okoljem lahko vpliva tudi na […]

Read More