Varovanje informacij

Uroš Vovk Dec 01, 2015

Izvajamo oceno varnostnih tveganj. Pomagamo pri pripravi in vzpostavitvi varnostnih politik in SUVI sistema. Izvajamo varnostne preglede informacijskega sistema. Preverjamo in ocenjujemo skladnost s standardom ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013. Preverjamo in ocenjujemo skladnost obdelave osebnih podatkov z GDPR in drugimi predpisi.