Upravljanje in vodenje projektov

Nada Čotar Dec 13, 2017

Vodenje, upravljanje in nadzor projekta prilagodimo obsegu projekta in izbrani metodologiji. Skrbimo za ustrezno komunikacijo, učinkovito sodelovanje pri  izvajanju projektnih nalog in doseganju ciljev projekta. Sodelujemo kot revizorji v času izvajanja projekta pri nadzoru projekta in izvajamo končne revizije projektov.