DIGITALIZACIJA IN ARHIVIRANJE

Nada Čotar May 12, 2020

Procesi digitalizacije in brezpapirnega poslovanja prinašajo številne izzive. Zakonodaja ureja to področje že zelo dolgo, v praksi se pa zakonsko skladno brezpapirno poslovanje uvaja zelo počasi in šele v zadnjem obdobju se dogajajo  večji premiki. Nekaj novosti prinaša prenova ETZ – Enotnih tehnoloških zahtev (čakamo na potrditev Pravilnika o ETZ  – ETZ 3.0).

Na 115.rednem mesečnem sestanku IIA smo izvedli predstavitev, v okviru katere smo med drugim poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja :

  • Ali je brezpapirno poslovanje pomembno za digitalno preobrazbo poslovanja?
  • Katere zakonodaja pokriva področje brezpapirnega poslovanja (varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva) in katere novosti prinaša prenova ETZ?
  • V katerih postopkih vstopa revizor IS in kaj je njegova naloga?
  • Kaj je pomembno z vidika certifikacije storitev, rešitev in opreme in kaj z vidika notranjih presoj?
  • Zakaj so pomembna notranja pravila in katere kontrole nam zagotavljajo  spoštovanje osnovnih načel (trajnost, celovitost, dostopnost, ohranjanje uporabnosti vsebine in varstva kulturnega spomenika)?

Pišite nam, če vas zanima več.

You may also like