Revidiranje podatkovnih skladišč

Nada Čotar Jun 23, 2020

Na rednem mesečnem izobraževanju Slovenskega  odseka ISACA dne 09.06.2010 z naslovom NEKATERE AKTUALNE TEME REVIDIRANJA IS je Iztok Jeras (CISA, PRIS) predstavil revidiranje podatkovnih skladišč.  Podatkovna skladišča so postala osnova za informacijsko podporo odločanju in posledično tudi digitalni preobrazbi podjetja do te mere,  da ustreznost delovanja podatkovnega skladišča z vsem okoljem lahko vpliva tudi na sam obstoj podjetja. V okviru revizije podatkovnega skladišča je potrebno preveriti:

  • Strategijo podatkovnega skladišča
  • Varnost podatkovnega skladišča
  • Operativni postopki
  • Upravljanje sprememb
  • Neprekinjenost

Predstavitev si lahko ogledate na naslednji povezavi:

You may also like